+ A -

POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI

Informacje dla osób poszukujących pracy

Informacje dla osób poszukujących pracy

 

Poszukujący  pracy to osoba poszukująca zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy;
 

Rejestracja  następuje w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów (oryginały), wypełnienia karty rejestracyjnej oraz poświadczenia własnoręcznym podpisem prawdziwości złożonych oświadczeń przez osobę rejestrującą się w obecności pracownika urzędu pracy.
 


Uprawnienia poszukującego pracy
 

Każdy poszukujący pracy może  korzystać z  usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego

 

Szersze uprawnienia przysługują poszukującemu pracy, który:

 1. jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 2. jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 3. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 4. uczestniczy w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 5. jest żołnierzem rezerwy,
 6. pobiera rentę szkoleniową,
 7. pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6 ustawy
 8. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 9. jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha,ustawy z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6   *)
   

*  ) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy   albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,   ( art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1, art. 144, art. 159 ust. 1, art. 160, art. 161, art. 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 lub art. 187 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach .)
 

Wymienieni wyżej poszukujący pracy mają prawo do ubiegania się o:

 

( w okresie odbywania szkolenia i studiów podyplomowych stypendium nie przysługuje.)
 

Wymienione wyżej uprawnienia przysługują także  pracownikom oraz osobom wykonującym inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanym pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy.


Informacja o przyczynach utraty statusu poszukującego pracy

 

Zgodnie z art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  starosta pozbawia osobę zarejestrowaną statusu poszukującego pracy, jeśli poszukujący pracy:

 1. nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;
 2. nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie powiadomił w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;
 3. nie podjął przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjął lub przerwał indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe finansowane z Funduszu Pracy, albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpił do egzaminu finansowanego z Funduszu Pracy;
 4. złożył wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy; pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia złożenia wniosku;
 5. pobierał w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, zasiłek dla bezrobotnych nabyty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie określonym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c oraz opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub został pozbawiony tego zasiłku przez właściwą instytucję tego państwa, pozbawienie statusu poszukującego pracy  następuje od dnia zaistnienia zdarzenia.
   

Art. 33 ust. 4b. Pozbawienie statusu poszukującego pracy w przypadkach pkt 1-3 następuje na okres 120 dni odpowiednio:

 • po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy;
 • od dnia niestawiennictwa;
 • od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 4a pkt 3.
   

Art..33 ust. 4c. W przypadku pozbawienia statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy na wskazany okres ponowne nabycie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy może nastąpić w wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu, przy spełnieniu warunków zawartych w ustawie do ich nabycia.

Dodane przez: Agnieszka Kraszewska (2014-08-26 15:15) | Zmodyfikowane przez: Daria Abraham (2017-10-27 14:14)
Kalendarium wydarzeń
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc sierpień 2018 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Archiwalne
Newsletter
Statystyki
Formularz online
Dokumenty do pobrania
EURESNAVIGATORe-rejestracjapracopoliaWortal PSZ
Zwiń blok aktualności Aktualności
2018-07-06 08:10
Dodane przez: Daria Abraham
ZAMIAST STAĆ W KOLEJKACH DO REJESTRACJI ZRÓB TO PRZEZ INTERNET   Wystarczy, że klikniesz tutaj...
2018-04-11 09:55
Dodane przez: Daria Abraham
  Ważna informacja dla osób zarejestrowanych!   Od stycznia 2015 r. ZUS ma obowiązek...
2017-09-20 13:12
Dodane przez: Daria Abraham
  BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NASZYMI...
Rozwiń blok aktualności
zamknij
Zamknij plakat
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.