+ A -

POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI

Pośrednictwo Pracy

Pośrednictwo Pracy

WAŻNE INFORMACJE !
 
Informujemy, że numerki do Pośrednictwa Pracy wydawane w godz. 8:00 – 14:00.
  
Od 13.11.2017 r. nastąpiła zmiana podziału alfabetycznego numerków do Pośrednictwa Pracy.

 


 

 

Doradcy Klienta Indywidualnego obsługują osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy zgodnie z  następującym podziałem alfabetycznym:

 
 

Nr stanowiska

Pierwsze litery
nazwiska osoby
bezrobotnej lub
 poszukującej pracy

 Nr wew. telefonu

58 621 11 50

58 621 11 61

e-mail

10

A   -   BRU

 310

 stanowisko10@pupgdynia.pl

11

BRW   -   DOL

 311

 stanowisko11@pupgdynia.pl

12

DOŁ  -  GOR

 312

 stanowisko12@pupgdynia.pl

13

GOS   -   JAG

 313

 stanowisko13@pupgdynia.pl

14

JAH   -   KLĄ

 314

 stanowisko14@pupgdynia.pl

16

KLB   -   KUB

 316

 stanowisko16@pupgdynia.pl

17

KUC  -   MAĆ

 317

 stanowisko17@pupgdynia.pl

18

MAD  -   MŁY

 318

 stanowisko18@pupgdynia.pl
 eures@pupgdynia.pl

21

MŁZ   -  PAŁ

 321

 stanowisko21@pupgdynia.pl

22

PAM  -   PTĄ

 322

 stanowisko22@pupgdynia.pl

23

PTB -  SEN

 323

 stanowisko23@pupgdynia.pl

24

SEŃ   -   SUŚ

 324

 stanowisko24@pupgdynia.pl

25

SUT  -   TRĘ

 325

 stanowisko25@pupgdynia.pl

26

TRF  -   WOR

 326

 stanowisko26@pupgdynia.pl

27

WOS   -   Ż

 327

 stanowisko27@pupgdynia.plObsługa klientów odbywa się po uprzednim pobraniu przez nich numerka z dyspozytora, umieszczonego na parterze budynku obok informacji.
 

 PROFILOWANIE POMOCY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

 

Od dnia 27 maja 2014r. we wszystkich powiatowych urzędach pracy obowiązuje nowy sposób pracy z osobami bezrobotnymi, polegający na profilowaniu pomocy dla każdej osoby bezrobotnej.

                                                                                  czytaj więcej==>

 


 INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT PRACY PUBLIKOWANYCH NA STRONIE TUT. URZĘDU

 

W przypadku tzw. „zamkniętych ofert pracy”  tj. takich, w których nie podano nazwy i adresu pracodawcy, a kontakt z pracodawca możliwy jest poprzez Urząd – nadsyłane CV przez spełniających kryteria oferty kandydatów do pracy powinno być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz do przekazania CV pracodawcy (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie Danych Osobowych; tj. Dz. U. z 2016r., poz. 922 z zm.)  

 

 Informacje o aktualnych miejscach pracy zamieszczane są w internetowej bazie danych (www.psz.praca.gov.pl lub www.pupgdynia.pl), na ogólnodostępnych tablicach ogłoszeń i na stanowiskach pośredników pracy w siedzibie PUP w Gdyni. Natomiast wybrane oferty drukowane są w prasie: Dziennik Bałtycki, Anonse. Informacje w sprawie ofert pracy można również uzyskać telefonicznie.

 

 

Istnieje możliwość wydruku ofert pracy będących w dyspozycji tutejszego Urzędu za pomocą INFOKIOSKÓW znajdujących się na każdym piętrze Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.

 

 

Zgodnie z przepisem art. 36 ust. 1 pkt. 1-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69, poz.415 z późn. zm.) polega na: 

 • udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, 
 • pozyskiwaniu ofert pracy, 
 • upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy, 
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy, 
 • informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, 
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami, 
 • współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania, 
 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

 

Pośrednictwo pracy realizowane przez powiatowe urzędy pracy jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami:

 • dostępności usług pośrednictwa pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz dla pracodawców, 
 • dobrowolności - oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy, 
 • równości - oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznania religijne lub przynależność związkową,, 
 • jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu podawane jest do publicznej wiadomości.

 

Prezentowane i realizowane oferty pracy mogą mieć formę:

 

 • otwartą - oferta zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy. Realizacja polega na informowaniu o niej wszystkich osób zainteresowanych oraz upowszechnianiu pełnej jej treści w miejscu ogólnie dostępnym: na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu. Każda osoba, która zainteresuje się daną ofertą i uzna, że spełnia określone w niej wymagania może skontaktować się bezpośrednio z pracodawcą, w sposób wskazany w ofercie. Taka forma realizacji pozwala, z jednaj strony pracodawcy na dotarcie ze swoją ofertą do szerokiego grona osób poszukujących pracy, zaś z drugiej pozwala na skorzystanie z oferty nawet osobom nie zarejestrowanym

 

 • zamkniętą – oferta pracy, w przypadku której pracodawca nie wyraził zgody na podanie do publicznej wiadomości informacji umożliwiających jego identyfikację. Taka oferta pracy zawiera jedynie dane o samym proponowanym stanowisku pracy, wymogach pracodawcy wobec kandydatów do pracy, proponowanych warunków. Brak natomiast informacji o samym pracodawcy. Rekrutacja na takie stanowisko prowadzą pośrednicy pracy wybierając odpowiednich kandydatów spełniających wymagania określone przez pracodawcę. Osoby poszukujące pracy chcące skorzystać z takiej oferty pracy powinny skontaktować się z pośrednikiem pracy, który po zweryfikowaniu ich kwalifikacji pod kątem spełniania kryteriów wskazanych w ofercie, skieruje je do pracy u danego pracodawcy. Decyzję o przyjęciu kandydata do pracy podejmuje pracodawca. Po odbytej rozmowie z pracodawcą należy powiadomić pośrednika pracy o wyniku rozmowy.

 

UWAGA

Odmowa przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy bądź innej formy pomocy (np. staż, szkolenie)  - w stosunku do osób bezrobotnych odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ww. Ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego  - od dnia odmowy na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy 
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy (w trakcie kolejnej rejestracji)                                  
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

 

Odpowiednia praca - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - oznacza zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.


DLA  OSÓB  ZAMIERZAJĄCYCH  POSZUKIWAĆ  PRACY  W  GDAŃSKU.

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni wydaje

KARTY OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH  PRACY

Informacja dotycząca „Kart osób aktywnie poszukujących pracy” ==> pobierz

Dodane przez: Beata Sparzak (2013-09-10 10:45) | Zmodyfikowane przez: Michał Waligóra (2018-08-01 13:14)
Kalendarium wydarzeń
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc sierpień 2018 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Archiwalne
Newsletter
Statystyki
Formularz online
Dokumenty do pobrania
EURESNAVIGATORe-rejestracjapracopoliaWortal PSZ
Zwiń blok aktualności Aktualności
2018-07-06 08:10
Dodane przez: Daria Abraham
ZAMIAST STAĆ W KOLEJKACH DO REJESTRACJI ZRÓB TO PRZEZ INTERNET   Wystarczy, że klikniesz tutaj...
2018-04-11 09:55
Dodane przez: Daria Abraham
  Ważna informacja dla osób zarejestrowanych!   Od stycznia 2015 r. ZUS ma obowiązek...
2017-09-20 13:12
Dodane przez: Daria Abraham
  BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NASZYMI...
Rozwiń blok aktualności
zamknij
Zamknij plakat
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.