+ A -

POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI

Obowiązki bezrobotnego

Obowiązki bezrobotnego

Bezrobotny ma obowiązek :

 
 1.  zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o możliwościach zatrudnienia lub szkolenia. Bezrobotny, który nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawiennictwa na okres:

  a) 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa
  b) 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa
  c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa

   
 2.  przyjmowania propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych. wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym mającym na celu ustalenie zdolności do pracy , Bezrobotny, który bez uzasadnionej przyczyny odmówił przyjęcia propozycji pozbawiony zostanie statusu bezrobotnego na okres:

  a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
  b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
  c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;{liczbę odmów oblicza się od dnia 27.05.2014 r.}

  Utratę statusu osoby bezrobotnej powoduje także przerwanie szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania lub wykonywania prac społecznie użytecznych, lub innej formy pomocy określonej w ustawie.
   
 3.  Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.
   
 4.  Bezrobotny, który w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomi powiatowy urząd pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego.
   
 5.  Bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej w terminie do 7 dni od dnia uzyskania przychodu.
   
 6.  Bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie. W razie niedokonania tych czynności zasiłek lub inne świadczenia z tytułu bezrobocia przysługują od dnia założenia wymaganych dokumentów.

  W przypadku zmiany miejsca zameldowania lub pobytu bezrobotny obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić powiatowy urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, podając aktualne miejsce zameldowania lub pobytu. 

   

 7. W przypadku zmiany miejsca zameldowania lub pobytu skutkującej zmianą właściwości powiatowego urzędu pracy, na wniosek bezrobotnego powiatowy urząd pracy przesyła odpisy karty rejestracyjnej oraz innych dokumentów do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na aktualne miejsce zameldowania lub pobytu tej osoby. Bezrobotny jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie urząd pracy właściwy ze względu na dotychczasowe miejsce zameldowania i stawić się we właściwym dla nowego miejsca pobytu powiatowym urzędzie pracy w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zamieszkania. Niestawiennictwo powoduje utratę statusu osoby bezrobotnej.
   
 8. W przypadku czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny, bezrobotny obowiązany jest zawiadomić powiatowy urząd pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia i przekazać urzędowi zaświadczenie o tej niezdolności wystawione na odpowiednim wzorze (ZUS-ZLA) - przed upływem 7 dni od dnia wystawienia zaświadczenia. Nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy

 

Dodane przez: Beata Sparzak (2013-09-10 09:53) | Zmodyfikowane przez: Barbara Matczyńska (2017-02-28 07:55)
Kalendarium wydarzeń
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc sierpień 2018 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Archiwalne
Newsletter
Statystyki
Formularz online
Dokumenty do pobrania
EURESNAVIGATORe-rejestracjapracopoliaWortal PSZ
Zwiń blok aktualności Aktualności
2018-07-06 08:10
Dodane przez: Daria Abraham
ZAMIAST STAĆ W KOLEJKACH DO REJESTRACJI ZRÓB TO PRZEZ INTERNET   Wystarczy, że klikniesz tutaj...
2018-04-11 09:55
Dodane przez: Daria Abraham
  Ważna informacja dla osób zarejestrowanych!   Od stycznia 2015 r. ZUS ma obowiązek...
2017-09-20 13:12
Dodane przez: Daria Abraham
  BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NASZYMI...
Rozwiń blok aktualności
zamknij
Zamknij plakat
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.