+ A -

POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI

Staż i aktualne oferty stażu

english versionSZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ:
 

Imię i nazwisko

Adresaci

Telefon

Adres e-mail

Elżbieta Marciniec

Specjalista ds. programów

(58) 621 11 50 wew.115

staz@pupgdynia.pl

Małgorzata Rosińska

Specjalista ds. programów

(58) 621 11 50 wew.115

staz@pupgdynia.pl 


Szanowni Państwo,
informujemy, że z dniem 14.09.2018r. nabór wniosków o zorganizowanie stażu zostaje wstrzymany.

 
Jak nas oceniają Ci, którzy już skorzystali!
 


Z przeprowadzonego badania satysfakcji klientów PUP Gdynia w 2017r. 95,4% (213 firm) pracodawców wyraziło zadowolenie z:
- dobrej współpracy z Urzędem      
- uprzejmej i fachowej obsługi 
- profesjonalizmu pracowników.
 

Wypowiedzi negatywne wystąpiły w wypowiedziach 4,6% (10) badanych firm, spośród których ok. 1 % (2) dotyczyło działań Urzędu, a 3,6% (8) dotyczyło przyjętych na staż bezrobotnych.

 Szanowni Państwo,
 

informujemy, że każdy wniosek złożony przez pracodawcę/przedsiębiorcę sprawdzany jest w aplikacji ZUS pod kątem zaległości w opłatach składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz  Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.


W przypadku występowania zaległości wnioski nie będą rozpatrywane.

 
 

UWAGA
 

Przypominamy, że warunkiem niezbędnym do podpisania umowy o zorganizowanie  stażu jest przeprowadzenie badań lekarskich wybranego kandydata.

 

 

STAŻ -  organizowany przez Pracodawcę
 
Nabór wniosków od 15.01.2018 r.

(prowadzony w trybie ciągłym)

 

Nazwa wsparcia


Adresaci
 

Szczegółowe
informacje

Staż

Bezrobotni
do 30 roku życia

 Czytaj więcej

Staż

Bezrobotni
powyżej 30 roku życia

Czytaj więcej

 

 
 
Wnioski należy składać:
- w kancelarii PUP w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, pok. nr 101, piętro I w godz. od 8.00 do 15.00
- drogą pocztową
- drogą elektroniczną (wraz z podpisem elektronicznym) (elektroniczny wniosek o skierowanie na staż: PSZ-WZUZS)

 
 

Aktualne oferty stażowe znajdują się tutaj
 Staż to strzał w dziesiątkę!
Liczba osób, które zakończyły staż w 2014 i 2015 roku oraz liczba  osób nadal aktywnych na rynku pracy
 
Wykres
Dodane przez: Beata Sparzak (2013-09-11 09:36) | Zmodyfikowane przez: Daria Abraham (2018-09-13 08:17)

CZYM JEST STAŻ?

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.  

 

KTO MOŻE BYĆ ORGANIZATOREM STAŻU?

 • Pracodawca - oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
 • Przedsiębiorca - chociażby nie zatrudniał pracownika. U organizatora, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.
 • Rolnicza spółdzielnia produkcyjna.
 • Pełnoletnia osoba fizyczna - zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z pół. zm.).

 

Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opieką nad nie więcej niż 3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż.

 

KTO MOŻE BYĆ SKIEROWANY NA STAŻ?

 • Bezrobotni, którzy nie ukończyli 30 roku życia, na okres od 3 do 12 miesięcy,
 • Pozostali bezrobotni, na okres od 3 do 6 miesięcy.

 

KORZYŚCI DLA STAŻYSTY

 • Nabycie umiejętności praktycznych,
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy,
 • Stypendium w wysokości 120% zasiłku miesięcznie, wypłacane przez Urząd Pracy,
 • Szansa na uzyskanie pracy u pracodawcy, u którego odbywał się staż.
   

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY

 • Wykonywanie pracy przez stażystę bez obciążenia finansowego dla firmy,
 • Możliwość sprawdzenia kompetencji potencjalnego kandydata do pracy,
 • Praktyczne przygotowanie kandydata do pracy na danym stanowisku zgodnie z potrzebami firmy.


WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd Pracy kieruje do pracodawcy osoby bezrobotne spełniające wymagania określone we wniosku. Informacja o przyjęciu osoby powinna dotrzeć do Urzędu najpóźniej na 7 dni przed wskazaniem przez pracodawcę daty rozpoczęcia stażu na formularzu skierowania. Przed rozpoczęciem stażu pracodawca jest zobowiązany, na własny koszt, skierować osobę bezrobotną na wstępne badania lekarskie. Zobowiązany jest również do udzielania jednoznacznych informacji, na formularzu skierowania, dotyczących przyjęcia lub nie przyjęcia osoby bezrobotnej na staż.

 

UMOWA O ODBYWANIE STAŻU

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Urząd Pracy z Pracodawcą, według programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.

Program powinien określać:

 • nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy; 
 • zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego; 
 • rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych; 
 • sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych; 
 • opiekuna osoby objętej programem stażu.
   
Nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego sprawuje Urząd Pracy, co oznacza możliwość przeprowadzenia przez pracowników Urzędu, wizyty sprawdzającej pracodawcę w zakresie prawidłowości realizacji stażu zgodnie z umową.

Organizator po zakończeniu realizacji programu, nie później jednak niż w terminie 7 dni, wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych uzyskanych w procesie stażu. Urząd Pracy wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

 

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium, wypłacane przez Urząd Pracy w wysokości 120 % zasiłku dla bezrobotnych.
Obecnie jest to kwota: 997,40 zł brutto / 851,63 zł netto.
 
Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż, pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.


Podstawa prawna:

 • Art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. 2015 r., poz. 149 z późn. zmianami) 
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania  stażu  przez bezrobotnego (Dz.U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160)

 

PROCEDURA REKRUTACYJNA

Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem stażu dla bezrobotnych składa do powiatowego urzędu pracy (zgodnie z siedzibą firmy) wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję ds. opiniowania i rozpatrywania wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnego i zapisami Regulaminu Prac Komisji. Urząd Pracy w terminie miesiąca od otrzymania wniosku informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku.
Dodane przez: Agnieszka Kraszewska (2015-11-05 12:33) | Zmodyfikowane przez: Agnieszka Kraszewska (2015-12-01 11:46)
Kalendarium wydarzeń
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc lipiec 2018 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Archiwalne
Newsletter
Statystyki
Formularz online
Dokumenty do pobrania
EURESNAVIGATORe-rejestracjapracopoliaWortal PSZ
Zwiń blok aktualności Aktualności
2018-07-06 08:10
Dodane przez: Daria Abraham
ZAMIAST STAĆ W KOLEJKACH DO REJESTRACJI ZRÓB TO PRZEZ INTERNET   Wystarczy, że klikniesz tutaj...
2018-04-11 09:55
Dodane przez: Daria Abraham
  Ważna informacja dla osób zarejestrowanych!   Od stycznia 2015 r. ZUS ma obowiązek...
2017-09-20 13:12
Dodane przez: Daria Abraham
  BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NASZYMI...
Rozwiń blok aktualności
zamknij
Zamknij plakat
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.