+ A -

POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI

Pośrednictwo Pracy

Pośrednictwo Pracy

WAŻNE INFORMACJE !
 
Informujemy, że numerki do Pośrednictwa Pracy wydawane w godz. 8:00 – 14:00.
  
Od 13.11.2017 r. nastąpiła zmiana podziału alfabetycznego numerków do Pośrednictwa Pracy.

 


 

 

Doradcy Klienta Indywidualnego obsługują osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy zgodnie z  następującym podziałem alfabetycznym:

 
 

Nr stanowiska

     Doradca klienta   

Pierwsze litery
nazwiska osoby
bezrobotnej lub
 poszukującej pracy

 Nr wew. telefonu

58 621 11 50

58 621 11 61

e-mail

10

 Monika Kołodziej

A   -   Buj

 310

 stanowisko10@pupgdynia.pl

11

 Joanna Śliwińska

Buk   -   Dre

 311

 stanowisko11@pupgdynia.pl

12

 Natalia Gołębiewska

Drę  -  Gr

 312

 stanowisko12@pupgdynia.pl

13

 Agnieszka Maszota

Gs   -   Kab

 313

 stanowisko13@pupgdynia.pl

14

 Agnieszka Grzesik - Urban

Kac   -   Kasy

 314

 stanowisko14@pupgdynia.pl

16

 Dioniza Budnik

Kasz   -   Kro

 316

 stanowisko16@pupgdynia.pl

17

 Monika Szablewska

Kró  -   Kur

 317

 stanowisko17@pupgdynia.pl

18

 Blanka Kułakowska - Motylska  

Kus  -   Łop

 318

 stanowisko18@pupgdynia.pl
 eures@pupgdynia.pl

 

21

 Monika Koszałka

Łor   -  Nad

 321

 stanowisko21@pupgdynia.pl

22

 Magdalena Prystupa

Nae  -   Pie

 322

 stanowisko22@pupgdynia.pl

23

 Agnieszka Grec

Pię -  Por

 323

 stanowisko23@pupgdynia.pl

24

 Ewelina Jędrzejewska

Pos   -   Są

 324

 stanowisko24@pupgdynia.pl

25

 Agnieszka Potrykus  

Sb  -   Szm

 325

 stanowisko25@pupgdynia.pl

26

 Monika Miecznikowska

Szn  -   Wem

 326

 stanowisko26@pupgdynia.pl

27

 Aleksandra Łaskarzewska

Wen   -   Ż

 327

 stanowisko27@pupgdynia.plObsługa klientów odbywa się po uprzednim pobraniu przez nich numerka z dyspozytora, umieszczonego na parterze budynku obok informacji.
 

 PROFILOWANIE POMOCY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

 

Od dnia 27 maja 2014r. we wszystkich powiatowych urzędach pracy obowiązuje nowy sposób pracy z osobami bezrobotnymi, polegający na profilowaniu pomocy dla każdej osoby bezrobotnej.

                                                                                  czytaj więcej==>

 


 INFORMACJA DOTYCZĄCA OFERT PRACY PUBLIKOWANYCH NA STRONIE TUT. URZĘDU

 

W przypadku tzw. „zamkniętych ofert pracy”  tj. takich, w których nie podano nazwy i adresu pracodawcy, a kontakt z pracodawca możliwy jest poprzez Urząd – nadsyłane CV przez spełniających kryteria oferty kandydatów do pracy powinno być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz do przekazania CV pracodawcy (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie Danych Osobowych; tj. Dz. U. z 2016r., poz. 922 z zm.)  

 

 Informacje o aktualnych miejscach pracy zamieszczane są w internetowej bazie danych (www.psz.praca.gov.pl lub www.pupgdynia.pl), na ogólnodostępnych tablicach ogłoszeń i na stanowiskach pośredników pracy w siedzibie PUP w Gdyni. Natomiast wybrane oferty drukowane są w prasie: Dziennik Bałtycki, Anonse. Informacje w sprawie ofert pracy można również uzyskać telefonicznie.

 

 

Istnieje możliwość wydruku ofert pracy będących w dyspozycji tutejszego Urzędu za pomocą INFOKIOSKÓW znajdujących się na każdym piętrze Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni.

 

 

Zgodnie z przepisem art. 36 ust. 1 pkt. 1-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69, poz.415 z późn. zm.) polega na: 

 • udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, 
 • pozyskiwaniu ofert pracy, 
 • upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy, 
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy, 
 • informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, 
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami, 
 • współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania, 
 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

 

Pośrednictwo pracy realizowane przez powiatowe urzędy pracy jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami:

 • dostępności usług pośrednictwa pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz dla pracodawców, 
 • dobrowolności - oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy, 
 • równości - oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznania religijne lub przynależność związkową,, 
 • jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu podawane jest do publicznej wiadomości.

 

Prezentowane i realizowane oferty pracy mogą mieć formę:

 

 • otwartą - oferta zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy. Realizacja polega na informowaniu o niej wszystkich osób zainteresowanych oraz upowszechnianiu pełnej jej treści w miejscu ogólnie dostępnym: na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu. Każda osoba, która zainteresuje się daną ofertą i uzna, że spełnia określone w niej wymagania może skontaktować się bezpośrednio z pracodawcą, w sposób wskazany w ofercie. Taka forma realizacji pozwala, z jednaj strony pracodawcy na dotarcie ze swoją ofertą do szerokiego grona osób poszukujących pracy, zaś z drugiej pozwala na skorzystanie z oferty nawet osobom nie zarejestrowanym

 

 • zamkniętą – oferta pracy, w przypadku której pracodawca nie wyraził zgody na podanie do publicznej wiadomości informacji umożliwiających jego identyfikację. Taka oferta pracy zawiera jedynie dane o samym proponowanym stanowisku pracy, wymogach pracodawcy wobec kandydatów do pracy, proponowanych warunków. Brak natomiast informacji o samym pracodawcy. Rekrutacja na takie stanowisko prowadzą pośrednicy pracy wybierając odpowiednich kandydatów spełniających wymagania określone przez pracodawcę. Osoby poszukujące pracy chcące skorzystać z takiej oferty pracy powinny skontaktować się z pośrednikiem pracy, który po zweryfikowaniu ich kwalifikacji pod kątem spełniania kryteriów wskazanych w ofercie, skieruje je do pracy u danego pracodawcy. Decyzję o przyjęciu kandydata do pracy podejmuje pracodawca. Po odbytej rozmowie z pracodawcą należy powiadomić pośrednika pracy o wyniku rozmowy.

 

UWAGA

Odmowa przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy bądź innej formy pomocy (np. staż, szkolenie)  - w stosunku do osób bezrobotnych odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ww. Ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego  - od dnia odmowy na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy 
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy (w trakcie kolejnej rejestracji)                                  
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

 

Odpowiednia praca - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - oznacza zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.


DLA  OSÓB  ZAMIERZAJĄCYCH  POSZUKIWAĆ  PRACY  W  GDAŃSKU.

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni wydaje

KARTY OSÓB AKTYWNIE POSZUKUJĄCYCH  PRACY

Informacja dotycząca „Kart osób aktywnie poszukujących pracy” ==> pobierz

Dodane przez: Beata Sparzak (2013-09-10 10:45) | Zmodyfikowane przez: Michał Waligóra (2018-04-04 09:17)
Kalendarium wydarzeń
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc kwiecień 2018 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Archiwalne
Newsletter
Statystyki
Formularz online
Dokumenty do pobrania
EURESNAVIGATORe-rejestracjapracopoliaWortal PSZ
Zwiń blok aktualności Aktualności
2018-04-11 09:55
Dodane przez: Daria Abraham
  Ważna informacja dla osób zarejestrowanych!   Od stycznia 2015 r. ZUS ma obowiązek...
2017-09-20 13:12
Dodane przez: Daria Abraham
  BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NASZYMI...
Rozwiń blok aktualności
zamknij
Zobacz więcej
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.